agent ubezpieczeniowy

Taka praca pomimo tego, że wymaga od nas ogromnego samozaparcia, to dodatkowo do jej wykonywania musimy posiadać umiejętności sprzedażowe. Musimy wykazywać się jasnym zrozumieniem potrzeb potencjalnego klienta. Podczas swoich obowiązków zajmuje on się pozyskiwaniem klientów na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych. Do jego zadań należy zaoferowanie ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia na życie. Osoba na takim stanowisku może świadczyć usługi na podstawie umowy agencyjnej. Za pozyskanego klienta agent ubezpieczeniowy otrzymuje prowizję. Jak więc zostać takim agentem? Jakie wymagania musi spełnić, żeby dostać pracę? Sprawdźmy to!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-zostac-agentem-ubezpieczeniowym/ 

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Na podjęcie się takiej pracy bardzo często decydują się osoby, które posiadają ogromne pokłady cierpliwości oraz wyróżniają się umiejętnością dobrego słuchania. Do wykonywania tego zawodu nie jest nam potrzebne wykształcenie wyższe. Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, potrzebna jest nam jedynie licencja. Zdobywa się ją przez zdanie egzaminu w towarzystwie ubezpieczyciela którego usługi chcemy sprzedawać. Agent taki musi posiadać własną firmę. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka prawa handlowego. Nie może być to jedna spółka partnerska, ponieważ jest ona przywilejem dla osób wykonujących zawody wolne.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat na to stanowisko?

Żeby zostać agentem ubezpieczeniowym nie potrzebne nam jest żadne wykształcenie wyższe czy szkoła ekonomiczna. W takim przypadku wystarczają nam jedynie szkolenia oraz zdanie egzaminu. Istnieją też specjalne kryteria, które musi spełniać kandydat na to stanowisko. Są to:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe;
  • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych,
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
  • zdanie egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń.

Jakie obowiązki spoczywają na agencie ubezpieczeniowym?

Przed podjęciem takiego stanowiska, warto jest zapoznać się z zakresem obowiązków, który będzie należał do tego typu profesji. Czynności agencyjne będą wykonywane w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Do takich zadań należą:

  • pozyskiwanie klientów, 
  • wykonywanie czynności przygotowawczych przed zawarciem umowy ubezpieczenia z klientem,
  • zawieraniu umów ubezpieczenia, uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.

Zobacz też: http://www.rebeliakultury.pl/pracownik-call-center-ile-zarabia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here