Scyntygrafia jest to technika badania obrazowego ciała, która wykorzystuje do tego celu radioizotopy, co sprawia, że wchodzi ona w obręb tzw. medycyny nuklearnej. Metoda badania scyntygraficznego należy do bardzo precyzyjnych i mało inwazyjnych metod diagnostycznych. Wykorzystuje się ją m.in., do badań układu kostnego, płuc, tarczycy, serca, czy dróg żółciowych. Badanie tego typu jest możliwie dzięki zdolności narządów i tkanek organizmu ludzkiego, do wchłaniania i gromadzenia określonych związków lub pierwiastków chemicznych. Pierwiastki te są charakterystyczne często dla danego narządu. W celu uwidocznienia tych właśnie związków lub pierwiastków chemicznych, a tym samym zobrazowania wnętrza organizmu, w scyntygrafii stosuje się tzw. izotopy promieniotwórcze. Izotopami promieniotwórczymi nazywane są odmiany pierwiastków ulegających rozpadowi. Procesowi rozpadu towarzyszy wydzielenie się silnego promieniowania, które pozwala na uzyskanie bardziej dokładnych obrazów wnętrza organizmu. W scyntygrafii wykorzystuje promieniowanie gamma, czyli najprostsze fale elektromagnetyczne, podobne do światła lub fal radiowych. Badanie scyntygraficzne za każdym razem przebiega w taki sam sposób. Rozpoczyna się ono od podania, najczęściej drogą dożylną, odpowiednich związków lub pierwiastków, które wcześniej są właściwie dobierane. Następnie należy odczekać, aż podane pierwiastki, w formie ciekłej, rozprzestrzenią się po organizmie i dostaną do wszystkich tkanek i narządów. Czas w jakim to się stanie może być różny, w zależności od stanu zdrowotnego pacjenta, czy też jego postury fizycznej. Gdy po określonym czasie radioizotopy rozmieszczą się we wszystkich, a tym samym po chorych narządach, za pomocą specjalnej kamery dokonywany jest tzw. odczyt promieniowania. W przypadku scyntygrafii obraz jest przedstawiany w formie dwuwymiarowej. Badanie scyntygraficzne, a raczej jego efekt w postaci obrazu, może być bardzo często zniekształcone przez różne czynniki. Do czynników tych zaliczyć można chociażby kosmiczne promieniowanie tła. Aby temu zapobiec, zanim promieniowanie trafi na powierzchnię kamery, przechodzi przez tzw. kolimator, czyli przesłonę, która przepuszcza jedynie niektóre rodzaje promieniowania.

http://www.wystarczytakniewiele.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here