Genetyka w walce z nowotworami

Nowotwory nie są chorobami dziedzicznymi, ale występowanie raka w rodzinie zwiększa ryzyko zachorowań wśród pozostałych członków rodziny. Na szczęście dzięki genetyce mamy możliwość wczesnego wykrycia zagrożenia.

Co nam w genach gra?

Parafrazując można napisać, że melodia może być różna, ale zawsze jest prawdziwa. I to właśnie z tego powodu geny odgrywają tak ważną rolę w dostarczaniu informacji o naszym zdrowiu i funkcjonowaniu organizmu.

DNA to indywidualny kod genetyczny każdego człowieka, nie ma dwóch osób o tym samym DNA. Kod genetyczny to substancja chemiczna (kwas deoksyrybonukleinowy) występująca w każdej komórce jądrowej, w której zapisane są cechy indywidualne i cechy dziedziczne.

Najważniejsze informacje dziedziczne zapisane są w genach (jest ich 50 – 100 tysięcy), które łączą się w 23 pary chromosomów. Geny zawierają wszystkie informacje dotyczące prawidłowego funkcjonowania ciała, ale też zapowiadają zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych organów i związanych z tym chorobami.

Genetykom udało się wyodrębnić ok. 6000 genów uszkodzonych odpowiedzialnych za różne choroby. Laboratorium genetyczne porównuje je z genami zdrowymi i na tej podstawie określa stopień zagrożenia określoną jednostką chorobową.

Rola diagnostyki genetycznej w walce z nowotworami

Zdecydowana większość instytutów badawczych i laboratoriów genetycznych koncentruje się na wykorzystywaniu genetyki do wczesnego wykrywania raka, a właściwie na określaniu ryzyka zachorowania na nowotwór.

Badania genetyczne kierowane są przede wszystkim do osób, w których rodzinach występowały choroby nowotworowe, zwłaszcza rak piersi, jajników, jelita grubego. Badania przesiewowe dla tych nowotworów przeprowadzane są po 50 r. życia. Niestety dla osób z uszkodzonym genem może być to za późno. Diagnostyka genetyczna wykonana ok. 25 roku życia pozwala wykryć ryzyko zachorowania i podjąć odpowiednie działania.

Laboratorium genetyczne Katowice wykonuje nie tylko diagnostykę genetyczną w kierunku chorób nowotworowych, ale także chorób serca, wzroku, słuchu, zaburzeń metabolicznych, autystycznych. W ofercie są także badania prenatalne na choroby genetyczne i uszkodzenia płodu oraz testy na ojcostwo.

Przed wykonaniem badań laboratorium genetyczne Katowice przeprowadza szczegółową ankietę, która pozwala na zawężenie badań i zmniejszenie kosztów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here