Kilka zasad dotyczących czyszczenia używanego komputera z danych

Po pierwsze: RODO nie lekceważ tematu usuwania danych z firmowych komputerów!

To nie jest kwestia wyboru ale obowiązek każdego przedsiębiorcy. Przekazanie używanego komputera, laptopa czy telefonu do ponownej sprzedaży lub do innej firmy, serwisu, audytu wymaga zabezpieczenia danych. W praktyce oznacza to usunięcie informacji zapisanych na dyskach. Przepisy RODO obligują firmy przetwarzające dane klientów do ich usunięcia w taki sposób by nie można ich było odzyskać i odczytać. Kluczowe jest przestrzeganie tzw. prawa do bycia zapomnianym, które przysługuje klientom i pracownikom firmy. Kiedy zażądają by ich dane usunąć lub minie okres kiedy można z nich korzystać – nie ma wymówek, trzeba działać. Nieprzestrzeganie tych wymagań może mieć dla firmy przykre konsekwencje,zarówno finansowe jak i prawne.

Po drugie: profesjonalne niszczenie danych z firmowych komputerów !

Informacje zapisane na komputerze czy laptopie nie mogą być tylko usunięte z pulpitu czy folderów. Konieczne jest zastosowanie profesjonalnych, zaawansowanych metod usuwania danych. Zwykle wymagają one dużego zaangażowania działu IT. Proces profesjonalnego niszczenia danych wymaga nie tylko wiedzy ale przede wszystkim czasu. Usuwanie zapisanych na jednym dysku informacji może trwać nawet kilka godzin. Wszystko zależy od ilości oraz sposobu niszczenia. Jednym z najpopularniejszych jest programowe nadpisywanie danych zapisanych na dysku. Uniemożliwia odczytanie informacji poprzez ich nadpisanie przypadkowymi znakami. Istnieje kilka standardów programowego nadpisywania. Niektóre wymagają przeprowadzenia tego procesu nawet kilkakrotnie. Daje to pełną gwarancję poprawności wykonania procesu. Jest jednak bardzo czasochłonne. Przy większej ilości dysków może zająć wiele dni. Dla mocno zapracowanych działów IT to spore wyzwanie i często przykry obowiązek. Jest na to rozwiązanie – przekazanie zadania firmom zewnętrznym jak SELKEA. Posiadają one zarówno zaplecze techniczne jak i ludzi. Doradzają jaką metodę wybrać. Proces potwierdzają specjalistycznym raportem zniszczenia danych – który jest dodatkową gwarancją poprawności działań firmy w tym zakresie. Firmy kompleksowo realizujące tego rodzaju usługi mogą zapewnić więcej niż samo usunięcie danych. Wycenią wartość i stan sprzętu, pomogą w kolejnej jego sprzedaży ale przede wszystkim odciąża dział IT w pracy, biorąc na siebie zadania związane z usunięcie używanego, niepotrzebnego sprzętu komputerowego z firmy. SELKEA.pl może zaproponować właśnie takie podejście.

Po trzecie: NIE ! chałupniczym metodą ! niszczenia danych na dyskach firmowych komputerów !

Nadal często stosowane przez działy IT metody niszczenia danych zapisanych na firmowych dyskach są niewłaściwe i zupełnie nieskuteczne. Przewiercenie, łamanie dysków nie jest dobrym pomysłem. Nadal wiele zapisanych danych może być stosunkowo szybko odzyskana i trafić do osób nieupoważnionych. Podobnie jest w przypadku powszechnie stosowanego nadal tzw. „szybkiego formatowania”. Faktycznie polega ono jedynie na wyczyszczeniu tablicy alokacji plików, podczas gdy dane w dalszym ciągu pozostają na nośniku. W każdej chwili można je odczytać. Bezpieczne usuwanie danych oznacza w praktyce pełne formatowanie lub nadpisanie danych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Pozostają również metody fizycznego niszczenia dysków co faktycznie oznacza zniszczenie danych na nich zapisanych. Możliwa jest w tym zakresie tzw. demagnetyzacja (dyski HDD) kiedy dysk poddany zostaje silnemu polu magnetycznemu i dane na nim zapisane bezpowrotnie zostają u utracone. Dyski HDD i SSD można również poddać zniszczeniu poprzez fizyczne rozdrobnienie w specjalnych niszczarkach. Finalnie największy z kawałków dysków może mieć wielkość 5 mm (norma H5).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here