Już wkrótce nadejdzie czas na rozliczenie PIT 2018, czyli obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych przez podatników  w 2017 roku.

Obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym (pomocny będzie program PITax.pl Łatwe podatki) ciąży na wszystkich osobach, które osiągnęły dochody z różnych źródeł zarobkowania. Rozpoczynając rozliczenie PIT 2018 należy pamiętać, że jeśli w ciągu 2017 roku otrzymaliśmy dochody z wielu różnych źródeł, musimy ująć je wszystkie w naszym rocznym rozliczeniu PIT 2018. Podatek zapłacimy od sumy wszystkich dochodów uzyskanych z kilku różnych źródeł.

W jakim terminie trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego PIT 2018?

Najwcześniej, bo do końca stycznia 2018,  swój pit 2018 muszą przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatnicy rozliczający się z formie ryczałtu , to znaczy ci, którzy w 2017 roku prowadzili indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą a także osoby,  które osiągnęły przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.  Dla wszystkich wymienionych wyżej podatników do złożenia rocznego zeznania podatkowego. przeznaczony jest PIT 28. Jeśli chodzi o roczne rozliczenie PIT 2018 do 30 kwietnia 2018  mają czas podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli wszyscy, którzy korzystają z formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Kwota wolna od podatku w PIT 2018

Od stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać zmiany w przepisach dotyczących dochodów wolnych od podatku. Podwyższona kwota zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku do fiskusa dotyczy około 3 milionów osób o najniższych dochodach. Jednak aż 21 milionów podatników zmiana ta nie będzie dotyczyła a ich PITy 2018 nie będą uwzględniały tej zmiany.

Kwota wolna od podatku to inaczej wysokość dochodu podatnika uzyskanego w danym roku podatkowym, która nie powoduje obowiązku odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego. W dużym skrócie – jeżeli w danym roku uzyskaliśmy dochód, który mieści się w określonej w danym roku wielkości finansowej, nie musimy  wcale płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota o której mowa ma duży wpływ na ostateczną wysokość naszego podatku dochodowego. Im jest wyższa, tym mniej naszych pieniędzy  oddamy do skarbu państwa. Przystępując do rozliczenia pit 2018 należy zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię, jaką jest zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku. W tym roku została ona zróżnicowana dla osób fizycznych i po wprowadzonych zmianach maksymalna kwota wolna od podatku, przysługująca osobom najuboższym to 6600 zł.

Wszyscy polscy podatnicy zostali podzieleni na cztery główne grupy, a przynależność do konkretnej grupy uzależniona jest od wysokości uzyskiwanego dochodu:

I grupa – to osoby, których roczny dochód nie przekracza 6600 zł,

II grupa -podatnicy, których dochód mieści się w przedziale od 6600 zł do 11000 zł,

III grupa – osoby z dochodami od 11 000 zł do 85528 zł,

IV grupa  – osoby najlepiej zarabiające , które wypełniając  PITy 2018 wskazują dochód  od 85528 zł do 127000 zł oraz powyżej.

Polska jest krajem , który w porównaniu z innymi krajami unii europejskiej proponuje podatnikom bardzo niską kwotę niepodlegającą opodatkowaniu. Przepisy regulujące tę kwotę na poziomie 3091 zł , zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne, ponieważ wysokość minimum egzystencji, polskie prawo określa na poziomie 6504 zł rocznie. A kwota zwalniająca z odprowadzenia podatku do skarbu państwa nie może być mniejsza niż minimum egzystencji. Spójrzmy, jak to wygląda w innych europejskich krajach? System podatkowy w Bułgarii i na Węgrzech nie przewiduje wcale kwoty zwalniającej podatnika z obowiązku płacenia podatku. Natomiast Niemcy mają tę kwotę na poziomie 8130 euro a Cypryjczycy 19500 euro. Także poza Europą   wysokości zwolnienia z podatku są bardzo wysokie w porównaniu z Polską  np. w Kolumbii jest to równowartość aż  45 172 zł, a w Brazylii ok. 28 000 zł.

Unikaj błędów – rozlicz PIT przez Internet

Żeby nie popełnić błędu w czasie wypełniania formularzy, rozlicz pit  korzystając jednego z wielu dobrych programów internetowych (na pewno takim jest PITax.pl Łatwe podatki), które uwzględniają wszelkie zmiany wprowadzane w ordynacji podatkowej. Takie programy mają już wszystkie portale zajmujące się tematyką podatkową a także organizacje pożytku publicznego, które zachęcają podatników do przekazania 1% podatku na ich działalność. Darmowy PIT online uwzględnia zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku. Rozlicz PIT przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu w łatwy, bezpieczny a przede wszystkim szybki sposób.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here