Pracodawca, za każdego zatrudnionego pracownika, ma obowiązek odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiąże się to z opłacaniem składek rentowych, chorobowych, emerytalnych, wypadkowych, zdrowotnych oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Część kosztów teoretycznie ponosi pracownik, jednak gdyby nie to, moglibyśmy mu dać niższą, czy taką samą pensję, nie dokładając do tego ponad 20% jego wynagrodzenia na te właśnie składki. Jak dokładnie to wygląda? Na ubezpieczenie emerytalne pracownik i pracodawca wydają tyle samo – 9,76% wynagrodzenia pracownika brutto, rentowe odpowiednio 1,5 i 6,5%. Ubezpieczenie wypadkowe kosztuje pracodawcę 1,93%, Fundusz Pracy 2,45% i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1%. Wyłącznie z pensji pracownika pobierana jest składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% i zdrowotne 9%. Jednak nie wszyscy pracodawcy są zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warto sprawdzić, kto ma prawo ich uniknąć.

http://www.echos.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here