Podstawowa przemiana materii

Ludzie zaczynający swoją przygodę z dietą powinni bazować przede wszystkim na obliczeniu zapotrzebowania energetycznego pod dany rodzaj treningu. Oczywiście podstawowa przemiana materii ma tu największe znaczenie, gdyż ona określa ile energii potrzebuje człowiek do funkcjonowania na co dzień. Co to jest PPM? Od czego zależy? Jakie metody obliczania podstawowej przemiany materii się stosuje?

Co to jest podstawowa przemiana materii?

Podstawowa przemiana materii, w skrócie PPM, to minimalna wartość energetyczna, wyrażana w kilokaloriach potrzebna organizmowi do codziennego funkcjonowania, z uwzględnieniem, że człowiek nie będzie wykonywał żadnych ruchów. Pracują wtedy tylko i wyłącznie narządy wewnętrzne.

(Zobacz catering dietetyczny Częstochowa – https://fit-catering.pl/catering-dietetyczny-czestochowa/)

PPM obliczana jest więc dla osoby pozostającej na czczo, w stanie spokoju psychicznego i fizycznego oraz w optymalnych warunkach klimatycznych. Przekładając to na prosty język, PPM to taka ilość energii, której człowiek potrzebuje do życia w ciągu doby. Głównymi założeniem przy tym jest, że jest on zrelaksowany, nie je i nie pije oraz ma zapewnioną optymalną temperaturę.

Uzyskanie całodobowego zapotrzebowania energetycznego z podstawowej przemiany materii możliwe jest tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę nawet najmniejsze i najlżejsze czynności wykonywane przez człowieka. Oznacza to, że do otrzymanej wartości dodaje się dodatkowe wydatki energetyczne związane z braniem prysznica, wyjściem na zakupy czy treningiem.

Od czego zależy ppm?

Wpływ na podstawową przemianę materii ma kilka istotnych czynników. Pokrywa ona między innymi proces wydzielania hormonów, potrzeby związane z pracą serca, funkcjonowanie mózgu, czy też utrzymywanie stałej temperatury ciała.

Wpływ więc na podstawową przemianę materii ma:

 • – wiek
 • – skład ciała
 • – płeć
 • – temperatura ciała i otoczenia

Trzeba mieć świadomość, że w zależności od podanych czynników ppm pokrywa nawet do 75 procent całodziennego zapotrzebowania energetycznego.

Kiedy ppm maleje?

Podstawowa przemiana materii maleje w:

 • – stanie spoczynku, czyli snu
 • – przypadku niedoczynności tarczycy
 • – wieku podeszłym
 • – klimacie tropikalnym
 • – stanie głodu i niedożywienia
 • – przypadku stosowania leków zawierających beta-blokery lub amfetaminę

Kiedy rośnie ppm?

Podstawowa przemiana materii może także rosnąć, a następuje to w przypadku:

 • – intensywnego treningu
 • – nadmiaru tyroksyny I adrenaliny
 • – okresu ciąży
 • – wzrostu temperatury ciała
 • – nadczynność tarczycy

Jakie są metody obliczania ppm?

Podstawową przemianę materii można wyliczyć stosując odpowiednie pomiary trzema metodami. W zależności od wyboru konkretnej z nich wyniki mogą się nieznacznie różnić, więc dla jak najdokładniejszych obliczeń można stosować wszystkie. Wymienić tutaj można metodę pośrednią, bezpośrednią i teoretyczną, która opiera się na wzorach obliczeniowych.

Metodą pośrednia

Metoda ta polega na wyliczeniu zużytego przez organizm tlenu i stworzonego dwutlenku węgla. Z uzyskanego w wyniku zużytego tlenu metodą obliczeń określa się ilość ciepła wydatkowaną w ciągu dnia przez badany organizm.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia obliczania podstawowej przemiany materii opiera się na wykorzystaniu kalorymetru, za pomocą którego mierzy się ilość ciepła wydzielanego przez organizm oraz ilości wytworzonego dwutlenku węgla i zużywanego tlenu.

Wzory teoretyczne

Dla praktycznych zastosowań podstawową przemianę materii można obliczyć według ogólnie przyjętych wzorów teoretycznych. Wykorzystać można także ogólnie przyjęte metody obliczeniowe takie jak:

 • – przyjęcie założenia, że dorosły i zdrowy człowiek wytwarza około 1 kcal w ciągu 1 godziny na 1 kg masy ciała
 • – obliczenie na podstawie równań, które są standardami międzynarodowymi
 • – obliczenie PPM w stosunku do powierzchni skóry, którą to odczytuje się za pomocą nomogramu lub przy pomocy wzoru

Najczęściej stosowane są jednak wzory Harrisa – Benedicta, które są oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

Mężczyźni:

PPM = Spoczynkowy Wydatek Energetyczny = 66,5 + (13,75 x masa ciała w kilogramach) + (5,003 x wzrost w centymetrach) – (6,775 x wiek)

Kobiety:

PPM = Spoczynkowy Wydatek Energetyczny = 655,1 + (9,563 x masa ciała w kilogramach) + (1,85 x wzrost w centymetrach) – (4,676 x wiek)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here