W każdej mniejszej lub większej redakcji i niezależnie od tego czy jest to redakcja stacjonarna czy wirtualna to istnieje w niej osoba, piastująca funkcję redaktora naczelnego. Posiada ona określoną liczbę zastępców w zależności od wielkości redakcji. Zakładając, że zazwyczaj jest to jedna lub dwie osoby można bez żadnego zahamowania i zwątpienia powiedzieć, że są to najważniejsze osoby w redakcjach i to one odpowiadają za treści publikowane na łamach danego medium. I to nie tylko przed obliczem wydawcy, lecz także przed władzami państwowymi i sądem w przypadku jakichkolwiek roszczeń cywilnych osób czujących się pokrzywdzonych przez dane medium. Reprezentują oni swoją redakcję podczas wszelkich sporów oraz podczas wszelkich zebrań i zgromadzeń. Redaktor naczelny oraz jego zastępcy są również zapraszani do danych programów, aby wypowiadać się w ramach linii programowej danego medium i aby prezentować jego stanowisko na poszczególne tematy kształtujące opinię publiczną. Stanowiska te są niezwykle ważne i muszą być piastowane przez odpowiedzialnych ludzi.

http://www.marpnet.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here