Pracy tymczasowej można szukać na portalach z ogłoszeniami, wysyłając swoją ofertę do pracodawców czy przez znajomych. Agencja pracy tymczasowej pomaga znaleźć pracę szybciej i bezpieczniej. Jest rodzajem pośrednika, który zatrudnia pracownika i deleguje go do wykonywania określonych zadań.

Agencja pracy tymczasowej – zasady korzystania z jej usług

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia osoby poszukujące pracy na określony czas. Pracownik, zwany użytkownikiem, przedstawia swoją ofertę i oczekiwania agencji, a ta wyszukuje dla niego najlepiej pasujące oferty pracy. Pracodawca (określany jako użytkownik pracodawca) nie podpisuje umowy bezpośrednio z pracownikiem, ale z agencją pracy, która niejako deleguje użytkownika do wykonywania pracy na rzecz użytkownika pracodawcy przez określony czas. Użytkownik przez agencję zatrudniony jest na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W agencji pracy tymczasowej, np. Randstad, dostępne są zwykle oferty pracy w Polsce i za granicą z wielu różnych branż i dla użytkowników o różnych kwalifikacjach.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych, uprawnienia i obowiązki określa prawo – Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360, z 2017 r. poz. 658, 962.). Warto wiedzieć, że za pośrednictwo agencja pracy tymczasowej pobiera prowizję.

Szukanie pracy tymczasowej na własną rękę

Pracę tymczasową można próbować znaleźć na własną rękę, wysyłając swoje CV do konkretnych pracodawców (np. w danej branży). Warto swoją ofertę przedstawić także tym pracodawcom, którzy aktualnie nie prowadzą rekrutacji – może to zaowocować w przyszłości telefonem z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną, gdy pojawi się wakat na danym stanowisku.

Dobrym pomysłem jest osobiste dostarczenie dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy, najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Takie działania sprawią, że potencjalny pracownik zostanie lepiej zapamiętany przez pracodawcę niż gdyby tylko wysłał CV.

Pracę tymczasową można znaleźć też na portalach ogłoszeniowych. Jest to czasochłonne i może skutkować wieloma rozczarowaniami, gdy oczekiwania pracownika i pracodawcy się rozmijają.

Szukanie pracy tymczasowej przez znajomych ma sens tylko wtedy, gdy ma się pewność co do uczciwości tych osób. Dotyczy to zwłaszcza pracy za granicą. Indywidualne, a nawet grupowe wyjazdy do pracy mogą nie spełniać oczekiwań pracownika. Warunki zastane na miejscu mogą się różnić od ustalonych przed wyjazdem, w takiej sytuacji pracownik narażony zostaje na dodatkowe koszty lub konieczność dostosowania się do niesatysfakcjonującej sytuacji.

Anna Harasymiuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here