500 plus dla firmy

0
2033

Jednym z kluczowych dla gospodarki zadań rządu jest wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Jak powszechnie wiadomo, nie jest to łatwe, zważywszy na fakt, iż właściciele firm obciążeni są licznymi podatkami oraz innymi daninami na rzecz Skarbu Państwa. Na szczęście jednak obecny rząd sprzyja rozwojowi drobnej przedsiębiorczości, dlatego aktualnie tworzy program, który jest znany jako 500+ dla firm. Z założenia ma on polegać na tym, iż właściciele firm, którzy osiągają nieznaczne dochody w ciągu danego miesiąca obrotowego, zobowiązani będą do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niższe od zryczałtowanych, które na chwilę obecną wynoszą około 1300 złotych. Tym samym pozostanie w ich portfelach pewna pula środków, którą należy uznać za swoiste 500 plus dla firmy.

Z omawianej preferencji będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie osiągają miesięcznych dochodów większych niż dziesięć tysięcy złotych. Należy wskazać, że krąg podmiotów, które będą mogły korzystać z ulgi, jest bardzo duża. Z jednej strony oznacza to jednak zmniejszenie puli środków, która trafia do budżetu. Z założenia jednak taka zmiana ma pobudzić przedsiębiorczość, która w znacznym stopniu generuje produkt krajowy brutto, jak również tworzy nowe miejsca pracy. W artykule na stronie cenabiznesu.pl/-500-plus-dla-firm-kto-moze-skorzystac zawarte są dokładne informacje o wymogach, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z rządowego programu. Wskazuje się jednak, iż niemal każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, będzie mógł liczyć na stosowną ulgę ze strony państwa.

W dłuższej perspektywie taka zmiana przyniesie z pewnością wymierne korzyści ekonomiczne i sprawi, że młodzi ludzie chętniej będą decydowali się na zakładanie własnych zakładów pracy. Bardzo ważne jest przy tym, iż pod uwagę brany jest nie przychód, a dochód danego przedsiębiorcy. Oznacza to, że przy zapewnieniu odpowiednio wysokich kosztów prowadzenia działalności, możliwe będzie skorzystanie z preferencyjnych warunków opłacania składek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here